صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/01/07 1397/01/07 گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1396/12/09 1396/12/09 گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/20 1396/10/20 گزارش عملکرد دوره مالی 7 ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 30 آذر 96 دانلود
1396/10/20 1396/10/20 صورتهاي مالي همراه با يادداشتهاي توضيحي دوره مالي 7ماه و بيست و هشت روزه منتهي به 30 آذر ماه 1396 دانلود
1396/10/11 1396/10/11 گزارش ماهانه پرتفو دوره مالی یک ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/08/07 1396/08/07 گزارش عملکرد دوره مالی 4ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/24 1396/07/24 صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی 4ماه و بیست و هشت روزه منتهی به 96/06/31 حسابرسی نشده دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi