صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹,۶۷۲,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۷,۶۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۵۹,۴۷۶,۱۳۹,۲۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۹۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۴:۵۹:۱۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۰,۶۴۵ ۱۰,۶۳۰ ۱۲۲ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۵۹,۴۷۶,۱۳۹,۲۷۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۰,۶۳۷ ۱۰,۶۲۲ ۱۲۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۵۸,۷۵۹,۲۰۲,۶۲۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۰,۶۳۰ ۱۰,۶۱۵ ۱۲۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۵۸,۰۴۲,۶۶۵,۱۷۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰,۶۲۲ ۱۰,۶۰۷ ۱۲۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۵۷,۲۶۷,۸۰۵,۸۵۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۰,۶۱۹ ۱۰,۶۰۵ ۱۰۳ ۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۵۶,۹۷۷,۰۳۵,۴۳۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۰,۶۰۴ ۱۰,۵۹۰ ۱۰۳ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۹۹,۶۷۲,۴۰۰ ۱,۰۵۵,۵۵۰,۵۷۶,۷۴۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۰,۵۹۴ ۱۰,۵۷۹ ۱۱۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۹,۱۷۲,۴۰۰ ۹۴۳,۳۱۸,۱۳۴,۲۵۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۰,۵۹۰ ۱۰,۵۷۴ ۱۱۶ ۰ ۸۸,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۸,۱۷۲,۴۰۰ ۹۳۲,۳۶۰,۶۶۳,۳۷۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۰,۵۸۶ ۱۰,۵۷۰ ۱۱۶ ۰ ۸۸,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۸,۱۷۲,۴۰۰ ۹۳۱,۹۷۳,۳۹۶,۲۹۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۰,۵۸۱ ۱۰,۵۶۶ ۱۱۵ ۰ ۸۸,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۸,۱۷۲,۴۰۰ ۹۳۱,۵۸۶,۵۴۵,۷۱۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۰,۵۵۸ ۱۰,۵۴۳ ۱۰۳ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۸,۱۷۲,۴۰۰ ۹۲۹,۵۹۶,۶۶۱,۰۴۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۰,۵۵۴ ۱۰,۵۳۸ ۱۳۲ ۰ ۸۸,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۷,۶۷۲,۴۰۰ ۹۲۳,۸۹۱,۸۷۳,۰۳۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۰,۵۵۰ ۱۰,۵۳۴ ۱۳۲ ۰ ۸۸,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۷,۶۷۲,۴۰۰ ۹۲۳,۵۳۸,۶۵۳,۴۶۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۰,۵۴۶ ۱۰,۵۳۰ ۱۳۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۸,۱۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۷,۶۷۲,۴۰۰ ۹۲۳,۱۸۵,۸۱۸,۵۲۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۰,۵۴۸ ۱۰,۵۳۲ ۱۴۷ ۰ ۸۷,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۷,۱۷۲,۴۰۰ ۹۱۸,۰۹۲,۳۶۴,۰۹۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۰,۵۴۴ ۱۰,۵۲۸ ۱۴۷ ۰ ۸۷,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۷,۱۷۲,۴۰۰ ۹۱۷,۷۴۵,۹۰۵,۷۲۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۰,۵۴۰ ۱۰,۵۲۴ ۱۴۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۷,۱۷۲,۴۰۰ ۹۱۷,۳۹۹,۸۳۱,۷۳۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۰,۵۳۴ ۱۰,۵۱۷ ۱۲۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۶,۱۷۲,۴۰۰ ۹۰۶,۳۱۴,۹۴۱,۰۴۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۰,۵۲۹ ۱۰,۵۱۲ ۱۰۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۳,۱۷۲,۴۰۰ ۸۷۴,۲۹۲,۲۷۵,۳۱۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۰,۵۲۳ ۱۰,۵۰۶ ۱۰۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۶۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۹۷,۱۳۲ ۸۲,۱۷۲,۴۰۰ ۸۶۳,۳۳۷,۲۳۸,۲۸۶