صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۷,۷۲۷,۶۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۷۷,۲۹۸,۴۹۱,۹۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۷۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۲:۴۹:۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۱,۷۲۳ ۱۱,۷۲۱ ۸۵ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۷۷,۲۹۸,۴۹۱,۹۲۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۱,۷۱۸ ۱۱,۷۱۵ ۸۶ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۷۵,۴۵۲,۲۴۲,۹۴۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۱,۷۱۱ ۱۱,۷۰۸ ۸۶ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۷۳,۳۱۱,۳۴۷,۳۶۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۱,۷۰۵ ۱۱,۷۰۳ ۸۵ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۷۱,۴۸۱,۸۴۹,۰۱۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۱,۷۰۰ ۱۱,۶۹۷ ۸۶ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۶۹,۶۷۲,۵۳۴,۵۳۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۱,۶۹۴ ۱۱,۶۹۱ ۸۶ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۶۷,۸۱۵,۶۴۰,۱۹۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۱,۶۸۸ ۱۱,۶۸۶ ۸۷ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۶۵,۹۴۸,۳۳۹,۷۳۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۱,۶۸۲ ۱۱,۶۷۹ ۸۶ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۶۳,۹۶۶,۵۵۵,۲۴۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۱,۶۷۰ ۱۱,۶۶۸ ۸۵ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۶۰,۱۲۴,۰۹۰,۹۴۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۱,۶۶۴ ۱۱,۶۶۲ ۸۶ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۵۸,۲۶۱,۵۹۷,۵۷۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۱,۶۵۷ ۱۱,۶۵۵ ۸۹ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۵۶,۰۶۵,۷۱۳,۷۳۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۱,۶۵۱ ۱۱,۶۴۹ ۸۹ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۵۴,۱۳۷,۵۹۶,۳۹۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۱,۶۴۵ ۱۱,۶۴۳ ۹۰ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۵۲,۲۱۷,۰۱۶,۹۶۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۱,۶۳۹ ۱۱,۶۳۷ ۹۰ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۵۰,۳۶۰,۷۵۰,۹۰۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۱,۶۳۳ ۱۱,۶۳۱ ۹۰ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۴۸,۲۱۴,۳۲۵,۶۰۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۱,۶۲۶ ۱۱,۶۲۳ ۹۱ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۴۵,۸۸۹,۸۴۴,۷۴۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۱,۶۲۰ ۱۱,۶۱۸ ۹۱ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۴۴,۰۴۰,۱۶۹,۰۵۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۱,۶۱۴ ۱۱,۶۱۲ ۸۸ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۴۲,۱۵۵,۶۹۰,۵۷۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۱,۶۰۹ ۱۱,۶۰۷ ۸۸ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۴۰,۴۹۸,۳۷۱,۳۱۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۱,۶۰۳ ۱۱,۶۰۱ ۸۹ ۰ ۳۶۷,۷۶۹,۵۳۲ ۰ ۴۵,۴۹۷,۱۳۲ ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ ۳,۷۳۸,۶۸۱,۰۹۳,۷۸۷