صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۸,۲۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۱,۷۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۹,۳۱۴,۶۸۱,۹۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۸۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۹۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۸,۳۴۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۴/۲۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۰۱۱,۸۴۴ ۱,۰۰۶,۹۱۲ ۵۱,۴۳۴ ۰ ۶۴۶,۸۶۷ ۰ ۴۸۵,۱۱۴ ۱۵۸,۲۲۱ ۱۵۹,۳۱۴,۶۸۱,۹۰۳
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۰۱۱,۶۷۴ ۱,۰۰۶,۷۴۲ ۵۱,۴۳۴ ۴۹ ۶۴۶,۸۶۷ ۰ ۴۸۵,۱۱۴ ۱۵۸,۲۲۱ ۱۵۹,۲۸۷,۷۰۱,۲۱۴
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۰۱۱,۵۰۳ ۱,۰۰۶,۵۷۰ ۵۱,۴۵۰ ۰ ۶۴۶,۸۱۸ ۰ ۴۸۵,۱۱۴ ۱۵۸,۱۷۲ ۱۵۹,۲۱۱,۱۸۸,۱۲۱
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۰۸,۸۹۶ ۱,۰۰۴,۶۵۶ ۵۰,۷۰۴ ۰ ۶۴۶,۸۱۸ ۰ ۴۸۵,۱۱۴ ۱۵۸,۱۷۲ ۱۵۸,۹۰۸,۴۶۰,۹۵۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۷,۷۸۸ ۱,۰۱۳,۱۵۷ ۵۰,۶۶۰ ۰ ۶۴۶,۸۱۸ ۸,۸۸۸ ۴۸۵,۱۱۴ ۱۵۸,۱۷۲ ۱۶۰,۲۵۳,۰۹۷,۵۲۵
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۵,۱۷۷ ۱,۰۱۰,۸۲۳ ۴۷,۶۵۰ ۸۰ ۶۴۶,۸۱۸ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۷,۰۶۰ ۱۶۸,۸۶۸,۰۰۸,۳۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۰,۶۴۰ ۱,۰۰۶,۳۴۶ ۴۷,۵۶۳ ۰ ۶۴۶,۷۳۸ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۹۸۰ ۱۶۸,۰۳۹,۷۳۰,۲۵۶
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۰,۳۸۹ ۱,۰۰۵,۸۶۶ ۴۷,۳۹۰ ۰ ۶۴۶,۷۳۸ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۹۸۰ ۱۶۷,۹۵۹,۵۲۹,۶۷۸
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۱۰,۱۳۵ ۱,۰۰۵,۶۱۳ ۴۷,۳۹۰ ۰ ۶۴۶,۷۳۸ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۹۸۰ ۱۶۷,۹۱۷,۲۶۷,۵۱۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۰۹,۸۸۳ ۱,۰۰۵,۳۶۰ ۴۷,۳۹۰ ۴ ۶۴۶,۷۳۸ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۹۸۰ ۱۶۷,۸۷۵,۰۵۲,۶۱۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۱۱,۳۵۱ ۱,۰۰۷,۵۱۱ ۴۷,۰۳۵ ۴۹۴ ۶۴۶,۷۳۴ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۹۷۶ ۱۶۸,۲۳۰,۰۹۰,۶۲۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۱۲,۰۷۷ ۱,۰۰۸,۳۴۶ ۴۶,۹۵۷ ۰ ۶۴۶,۲۴۰ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۴۸۲ ۱۶۷,۸۷۱,۵۱۴,۴۵۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۰۸,۵۶۱ ۱,۰۰۴,۰۶۲ ۴۶,۷۰۷ ۴۶۴ ۶۴۶,۲۴۰ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۴۸۲ ۱۶۷,۱۵۸,۲۱۱,۳۲۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۲۷,۶۸۴ ۱,۰۲۳,۲۹۹ ۴۶,۱۲۹ ۰ ۶۴۵,۷۷۶ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۰۱۸ ۱۶۹,۸۸۶,۰۵۷,۴۰۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۰۴,۳۸۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۱۲۹ ۰ ۶۴۵,۷۷۶ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۰۱۸ ۱۶۶,۰۱۸,۰۰۴,۰۲۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۶۲,۲۰۸ ۱,۰۵۷,۷۲۲ ۱۵,۲۲۸ ۰ ۶۴۵,۷۷۶ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۰۱۸ ۱۷۵,۶۰۰,۸۶۱,۳۳۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۶۱,۹۵۵ ۱,۰۵۷,۴۷۰ ۱۵,۲۲۸ ۰ ۶۴۵,۷۷۶ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۰۱۸ ۱۷۵,۵۵۸,۹۷۲,۶۳۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۰۶۱,۷۰۳ ۱,۰۵۷,۲۱۷ ۱۵,۲۲۹ ۰ ۶۴۵,۷۷۶ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۰۱۸ ۱۷۵,۵۱۷,۱۳۱,۱۸۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۰۵۷,۵۷۴ ۱,۰۵۳,۳۶۵ ۱۳,۹۰۴ ۱۰۰ ۶۴۵,۷۷۶ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۶,۰۱۸ ۱۷۴,۸۷۷,۵۳۸,۶۸۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱,۰۵۷,۵۳۷ ۱,۰۵۳,۹۷۱ ۱۳,۹۱۲ ۴۷ ۶۴۵,۶۷۶ ۰ ۴۷۶,۲۲۶ ۱۶۵,۹۱۸ ۱۷۴,۸۷۲,۷۳۶,۱۳۹