صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
هزینه‌های صندوق

 

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزينة نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها که از قبل تعیین شده اند به شرح زیر است:

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشندعنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 5/0 درصد وجوه جذب شده در پذیره­نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 3/0 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه و 10 درصد از مابه‌التفاوت روزانه‌ سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛ به علاوه 10 درصد درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

کارمزد متولي

سالانه 3/0 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود.*

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 100 میلیون ریال برای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق

معادل 1/0 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **

هزینه‌های دسترسی به

نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 300 میلیون میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق


هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) مدير ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 
مدير ثبت