صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ صورتجلسه مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹ گنجینه یکم آوید- ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ تاییدیه سازمان مجمع افزایش هزینه های صندوق مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ صندوق گنجینه یکم آوید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ تاییدیه سازمان مجمع افزایش سقف مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ صندوق گنجینه یکم آوید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ تاییدیه سازمان مجمع سالانه مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ صندوق گنجینه یکم آوید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صورتجلسه مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ گنجینه یکم آوید- ساعت ۱۴-مجمع سالانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صورتجلسه مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ گنجینه یکم آوید- ساعت ۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صورتجلسه مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ گنجینه یکم آوید- ساعت ۱۵:۳۰-افزایش سقف صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ تایید صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ ۴ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ صورتجلسه امیدنامه ای تایید شده مجمع مورخ ۱۶ دی ۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ نامه تایید صورتجلسه امیدنامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ تصمیمات مجمع مورخ ۴ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ و تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تغییرات کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تعیین مبلغ حسابرسی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تغییر نوع صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تغییرات امیدنامه