صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ رزومه حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ تاییدیه سازمان مجمع سالانه مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ صندوق گنینه یکم آوید تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ رزومه مدیر تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ رزومه بازارگردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صورتجلسه مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ گنجینه یکم آوید- ساعت ۱۴-مجمع سالانه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۴ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ تصمیمات مجمع مورخ ۴ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ افزودن وظایف مدیر ومتولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تغییر نوع صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تغییرات اساس نامه