صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صورتجلسه مجمع ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ گنجینه یکم آوید- ساعت ۱۴-مجمع سالانه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۴ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ تصمیمات مجمع مورخ ۴ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ افزودن وظایف مدیر ومتولی تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تغییر نوع صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تغییرات اساسنامه