صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ افزودن وظایف مدیر ومتولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تغییر نوع صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تغییرات اساس نامه