صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ 11 خرداد 1399- ساعت 14
منبع -
مقدمه به اطلاع سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید می رساند در تاریخ 11 خرداد ماه 1399 ساعت 14:00 مجمع سالانه صندوق جهت تایید صورت های مالی و عملکرد مدیر صندوق و سایر تصمیمات در شرکت تامین سرمایه امین به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان پلاک51 برگزار می گردد.
متن خبر

به اطلاع سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید می رساند در تاریخ 11 خرداد ماه 1399 ساعت 14:00 مجمع سالانه صندوق جهت تایید صورت های مالی و عملکرد مدیر صندوق و سایر تصمیمات در شرکت تامین سرمایه امین به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان پلاک51 برگزار می گردد.

پیوست