صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع 11 خرداد 1399صندوق گنجینه یکم آوید ساعت 15:30 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
2 برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ 11 خرداد 1399 ساعت 15:30 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
3 اسامی حاضرین در مجمع 11 خرداد 1399صندوق گنجینه یکم آوید ساعت 15 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
4 برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ 11 خرداد 1399 ساعت 15:00 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
5 اسامی حاضرین در مجمع 11 خرداد 1399صندوق گنجینه یکم آوید ساعت 14 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
6 برگزاری مجمع صندوق گنجینه یکم آوید در تاریخ 11 خرداد 1399 ساعت 14:00 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
7 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ 11 خرداد 1399- ساعت 15:30 ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
8 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ 11 خرداد 1399- ساعت 15 ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
9 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ 11 خرداد 1399- ساعت 14 ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
10 گنجین، نخستین صندوق سرمایه گذاری مبتی بر صدور و ابطال که در بازار فرابورس ایران قابل معامله شد ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
سایز صفحه