صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در تاریخ 3 خرداد 1400 ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
2 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در تاریخ 3 خرداد 1400 ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
3 اسامی حاضرین در مجمع 26 بهمن 1399صندوق گنجینه یکم آوید-امضا شده ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
4 صورتجلسه مجمع تصویب ابلاغیه شماره 1202068 سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع 26 بهمن 1399 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
5 اسامی حاضرین در مجمع 26 بهمن 1399صندوق گنجینه یکم آوید ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
6 مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در تاریخ 26 بهمن 1399 برگزار شد. ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
7 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در تاریخ 26 بهمن 1399 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
8 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 15 آذر 1399 صندوق گنجینه یکم آوید ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
9 صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع 15 آذر 1399 صندوق گنجینه یکم آوید ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
10 اسامی حاضرین در مجمع 15 آذر 1399صندوق گنجینه یکم آوید ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
سایز صفحه