صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۶ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۶.۴۴ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۱۰۰.۳۱ ۱۱۶.۷
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۸۴) (۲.۷۸) (۹۵.۳۸) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۲۳ (۰.۱۱) ۱۳۲.۰۶ (۳۲.۶۳)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۴۴ ۱.۱۹ ۴۰۵.۴۱ ۷,۳۰۱.۴۳
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۱۹.۰۲ ۳۱۹.۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۲ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ (۰.۲۱) ۰.۳۶ (۵۴.۱۶) ۲۷۶.۹۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۰۸) (۰.۲۲) (۲۶.۰۹) (۵۴.۴۴)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۴۳ ۱.۱۴ ۳۷۳.۰۵ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۴۱ ۰.۴۱ ۳۳۹.۱۳ ۳۴۲.۲۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۳.۲۵) (۱.۴۱) (۱۰۰) (۹۹.۴۳)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۹ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۳ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۳۷ ۰.۲۷ ۲۷۸.۹۸ ۱۶۶.۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۰۶) ۰.۴۷ (۱۸.۹۴) ۴۴۷.۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰