صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۰۳) (۳.۴۳) (۱۱.۹۲) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰.۰۵ (۳.۰۲) ۲۰.۹۸ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۲ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۰۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۰۳ (۱.۱۵) ۱۰.۰۱ (۹۸.۵۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۳.۲۳ ۲.۹۵
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۸ (۱.۱) ۳۳.۱۷ (۹۸.۲۶)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۵ ۳.۵۹ ۲۱.۰۶ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۱۷.۲۷ ۳۱.۰۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۰۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۰۴ ۱.۷۲ ۱۷.۳ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۲ ۱.۶۵ ۱۰۸.۵ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ (۲.۱۶) ۲۱.۱۶ (۹۹.۹۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰.۰۴ (۱.۵) ۱۷.۳۵ (۹۹.۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰.۰۵ ۲.۸۴ ۲۱.۱۸ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۷ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۷ ۲۱.۲۱ ۱,۱۹۴.۶۶