صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۶۳ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۲ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۶۸ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰.۰۲ ۴.۰۹ ۷.۱۳ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۱۴ ۱.۸۲ ۶۷.۶۴ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۱ (۰.۳۲) ۴۶.۱۳ (۶۸.۵۶)
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۳.۷۲ ۱۸.۸۳ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۱ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۲۲ ۱.۳۴ ۱۲۱.۵۳ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۵ (۳.۵۱) ۱۸.۹ (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۰۲) (۲.۷۳) (۶.۷) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۷ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۷ (۱.۵۳) ۲۷.۴۹ (۹۹.۶۴)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۸.۹۵ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۶ ۲.۷۶ ۲۳.۱۷ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۶ (۱.۹۳) ۲۳.۱۸ (۹۹.۹۲)