صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰.۰۷ (۲.۶۶) ۲۷.۷۳ (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۶ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۲ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۹.۲۳ ۱۱۸.۲۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ (۳.۴۱) ۱۹.۴۹ (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۰۷ (۱.۹۴) ۳۰.۲۲ (۹۹.۹۲)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۲۸ ۲۲.۳۴ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۸ ۲.۸۸ ۳۵.۱۹ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۴۵) ۲۰.۷۹ (۸۰.۸۵)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۶ (۲.۰۱) ۲۳.۳۴ (۹۹.۹۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۴۸.۲۲ ۱۲۲.۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۱ (۲.۱۷) ۴۲.۴۲ (۹۹.۹۷)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۶ ۵۰.۸ ۲۷۷.۳۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۱۴ ۰ ۶۴.۷۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۱۴ ۰ ۶۴.۹۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۱۳ ۰ ۶۰.۳ ۰