صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۰۳۵)% (۳.۴۳۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۰.۲ (۷.۴۲۲)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۱.۷۳۵ (۱۳.۹۵۸)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۵.۱۷۸ (۲۳.۶۸۸)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۱۱.۰۸۳ %۹۷.۰۹۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۲۴.۶۰۷ %۳۸۵.۱۷۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ %۸۵.۳۵۴ %۱۷۴۱.۰۶۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۵۱.۶۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%