صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ رویه نحوه سرمایه گذاری، نگهداری و فروش اوراق با درآمد ثابت در صندوق های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ بیانیه سیاست‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری مهرماه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری آذر ماه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید دانلود