صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 کارگزاری امین آوید
9900
2 تامین سرمایه امین
100